13 kwietnia 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

MECHANIK OPERATOR MASZYN I POJAZDÓW ROLNICZYCH

Młodzież kształcąca się w tym zawodzie zajmuje się zadaniami związanymi z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjne. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Uczniowie mają prawo do bezpłatnego prawa jazdy kategorii B i T. Mogą również uzyskać dodatkowe uprawnienia takie jak:

– obsługi maszyn rolniczych,
– kombajnu zbożowego,
– prasy wysokiego stopnia zgniotu,
– opryskiwaczy,
– spawacza,
– obsługi maszyn specjalnych, obsługi wózków widłowych,
– operatora koparko–ładowarki.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
– obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
– oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
– wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

 

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

– w fabrykach maszyn rolniczych,
– w zakładach przy montażu urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
– w warsztatach naprawczych urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
– w firmach handlowych oferujących sprzęt i pojazdy rolnicze,
– jako przedstawiciel handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy,
– w serwisach naprawczych sprzętu rolniczego,
– w gospodarstwach rolnych,
– mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, np. warsztat napraw maszyn rolniczych,
– prowadzić indywidualne gospodarstwo,
– w spółdzielniach kółek rolniczych.

 

 

KUCHARZ

Kucharz zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, ciast i deserów.

W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych nauczysz się: oceny jakości surowca, przechowywania żywności, przygotowania produktów i stanowiska pracy, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów. Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej oraz u prywatnych pracodawców w renomowanych hotelach i restauracjach.

 

W trakcie 3-letniej nauki na kierunku kucharz będziesz mieć następujące przedmioty zawodowe:

PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE:

– zajęcia praktyczne z przygotowywania i wydawania dań

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE:

– technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
– język angielski zawodowy,
– podstawy żywienia
– wyposażenie techniczne,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– działalność gospodarcza.

 

Kwalifikacja zawodowa, którą uzyskasz to: HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań.

 

Perspektywy zatrudnienia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia:

  • restauracje i inne obiekty gastronomiczne np. bary, pizzerie, bistra, stołówki,
  • firmy cateringowe,
  • hotele,
  • placówki żywienia zbiorowego, np. szpitale, stołówki szkolne i pracownicze.

 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Pozwoli mu to na uzyskanie wykształcenia średniego, zdania matury oraz uzyskania kwalifikacji HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło ŚL.
  • : (32) 381-32-22; tel. kom. 606 138 806; 501 221 365; 504 411 226
  • e-mail: sekretariat@ckrnaklo.pl
  • ckrnaklo.pl

 

Źródło: wg informacji nadesłanej przez  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim