23 lutego 2024

Akcja edukacyjna Krajowej Rady Notarialnej „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych


Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych – to najnowszy projekt edukacyjny realizowany przez Krajową Radę Notarialną we współpracy z izbami notarialnymi, skierowany do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych (szkół branżowych, techników, liceów) oraz szkół policealnych. Celem projektu – podobnie jak w przypadku dotychczas organizowanych akcji Dzień Otwarty Notariatu oraz Bezpłatny wykład notariusza na uniwersytecie trzeciego wieku – jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez takie spotkania notariusze pragną także przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać informacje nt. wybranych czynności notarialnych, których po osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzie mogą dokonywać samodzielnie, w szczególności takich jak:

  • zawarcie umowy sprzedaży (np. charakter umowy sprzedaży – elementy, które taka umowa powinna zawierać, sposoby zabezpieczenia zapłaty),
  • zawarcie umowy darowizny (np. co to jest darowizna, kiedy może zostać odwołana),
  • zawarcie umowy najmu okazjonalnego (w tym poddanie się egzekucji w związku z zawartą umową najmu),
  • sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (kiedy i po co),
  • złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (terminy, kolejność dziedziczenia),
  • udzielenie pełnomocnictwa (np. do złożenia bądź odbioru dokumentów na wyższej uczelni),
  • sporządzenie odpisów wierzytelnych (świadectwa, inne dokumenty).

Placówki zainteresowane zaproszeniem notariusza na wykład w roku szkolnym 2023/2024 (lub też przeprowadzeniem szkolenia dla nauczycieli) proszone są o przesyłanie na adres komunikacja@krn.org.pl zgłoszeń zawierających proponowany termin (data wraz z godziną), adres szkoły, wybrany temat (lub tematy) oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej szkołę. Po umówieniu spotkania otrzymają Państwo informację zwrotną ze szczegółami wykładu oraz kontaktem do wykładowcy.

Wykłady notariusza są bezpłatne. Wiedza notariuszy z pewnością okaże się pomocna – a być może nawet niezbędna! – w wielu sytuacjach życiowych. Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi – warto być świadomym swoich praw i obowiązków oraz wiedzieć, jak chronić własne interesy.

Więcej informacji na stronie https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/wyklad-notariusza-w-szkole/

Źródło: Informacja przekazana przez Krajową Radę Notarialną