30 kwietnia 2024

Bezpłatne materiały do pracy z uczniem cudzoziemskim


Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych materiałów zamieszczonych na stronie Polskiego Forum Migracyjnego, pomocnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego i pracy z uczniem cudzoziemskim, w tym uchodźców z Ukrainy.

Wśród materiałów m.in.: materiały edukacyjne dla nauczycieli wprowadzające tematykę wielokulturowości z perspektywy dziecka; publikacja – Dzieci – uchodźcy. Standardy, narzędzia diagnozy i wsparcie psychologiczne.

Link do strony: https://forummigracyjne.org/publikacje