22 maja 2020

Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – termin składania wniosków przedłużono do 29 maja

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom.

W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.

 • Termin przesyłania wniosków został przedłużony do 29 maja •