22 marca 2024

Konferencja „Bezpieczny cyfrowy świat” w roku szkolnym 2023/2024 – inauguracja kampanii

20 marca 2024 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja dla nauczycieli pod hasłem „Bezpieczny cyfrowy świat” inaugurująca kampanię profilaktyczną organizowaną w ramach rządowego programu: „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na obszarze województwa śląskiego. Program realizuje i wspiera szereg działań na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.


W wystąpieniu, w trakcie konferencji, Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla zwróciła uwagę na potrzebę wnikliwego podejścia do tematu bezpieczeństwa w sieci oraz w przestrzeni edukacyjnej. Wyraziła przekonanie, że zaangażowanie obecnych podczas konferencji dyrektorów i nauczycieli w problematykę związaną z bezpieczeństwem cyfrowym jest gwarantem bezpiecznej cyfrowej szkoły dla uczniów szkół z naszego województwa.

W konferencji udział wzięli zaproszeni prelegenci: dr Agnieszka Wrońska z NASK – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, asp. Adam Basoń z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dr hab. Jan Kozak, prof. UE kierownik Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Marcin Moroń z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Anna Zasada-Chorab Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Adrian Drdzeń Prezes Stowarzyszenie Moc Wsparcia w Sosnowcu oraz Krzysztof Kalinowski dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach.

Problematyka wygłoszonych referatów koncentrowała się głównie na zachowaniach dzieci i młodzieży w sieci i na odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu oraz na psychologicznych konsekwencjach (nad)używania Internetu przez dzieci i młodzież. Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się czym jest sztuczna inteligencja, mogli także posłuchać o właściwych reakcjach na niebezpieczne zachowania w sieci w kontekście standardów ochrony małoletnich. W podsumowaniu konferencji dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwionce-Leszczynach podzielił się przykładami działań, które można wdrażać w środowisku szkolnym powodując wzrost bezpieczeństwa cyfrowego uczniów.

Konferencja „Bezpieczny cyfrowy świat” zainaugurowała kampanię profilaktyczną pod tym samym tytułem. Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w konkursach tematycznych dedykowanych wychowankom przedszkoli, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz społecznościom szkolnym. Szczegółowa oferta konkursowa wraz z regulaminami znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach pod adresem:

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/konkursy-tematyczne-kampanii-pod-haslem-bezpieczny-cyfrowy-swiat-zapraszamy-do-udzialu-uczniow-i-nauczycieli/

Zapraszamy do udziału.