27 marca 2024

Materiały do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej


Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej dostępne
są e-materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce „Kształcenie zawodowe” można znaleźć interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego. Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami.  Odpowiedzią na tę potrzebę jest 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, współtworzonych i upowszechnianych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”, które sukcesywnie
są udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Źródło: informacja ORE

Załączniki