23 maja 2023

Najnowsza historia, najnowsze technologie

Szanowni Państwo,

Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło publikację podcastów dla nauczycieli. Na platformie Spotify dostępne są już 4 z 6 odcinków z cyklu „Najnowsza historia, najnowsze technologie”, który powstał przede wszystkim jako wsparcie dla edukatorów chcących rozpocząć lub kontynuować wprowadzanie metod nauczania i projektów opartych na nowych technologiach do swoich zajęć lekcyjnych. Prowadzący każdy z 6 odcinków Andrzej Horoch, ekspert we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, wskazuje możliwości wykorzystania nowych technologii w edukacji, podpowiada jak najlepiej przygotować się do lekcji, w której wykorzystana ma być wirtualna rzeczywistość oraz skąd czerpać scenariusze takich zajęć. Na konkretnych przykładach obrazuje i wyjaśnia różnice między często mylonymi technologiami VR i AR.

Wprowadzeniem do cyklu jest dyskusja, w której uczestniczą: Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, Andrzej Horoch oraz Krzysztof Zieliński, dyrektor Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie. Przedstawiają oni swoje spostrzeżenia i doświadczenia w zakresie aktualnych potrzeb nauczycieli i uczniów oraz technologicznych zmian, które zachodzą w obecnym świecie.

Biuro Nowych Technologii wspiera nauczycieli, którzy chcieliby wykorzystać możliwości jaką dają okulary do wirtualnej rzeczywistości i zorganizować lekcję, w trakcie której elementy zabawy przeplatałyby się ze świetną dawką historycznych informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką https://bnt.ipn.gov.pl/projekty/dla-nauczycieli/materialy-edukacyjne/ poświęconą immersyjnym lekcjom historii, na stronie internetowej https://bnt.ipn.gov.pl/

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiami przygotowanymi w ramach cyklu podcastów https://open.spotify.com/show/1y5i6h3p4ZuhSLq4TWnG3Q

Podcast „Najnowsza historia, najnowsze technologie” – pierwsza audycja dla nauczycieli o nowych technologiach https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/185029,Podcast-Najnowsza-historia-najnowsze-technologie-pierwsza-audycja-dla-nauczyciel.html

Źródło: Informacja z Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej