9 lutego 2024

Obchody Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Miasto Katowice zostało ogłoszone Europejskim Miastem Nauki 2024. Tytuł przyznawany jest przez organizację EuroScience we współpracy z Komisją Europejską.

W ramach całorocznego programu obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 organizatorzy przygotowali wydarzenia o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim. Zaplanowano 50 tygodni tematycznych organizowanych przez siedem śląskich uczelni wyższych tworzących Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki oraz program Miasto-Region-Akademia, który daje możliwość organizowania wydarzeń wszystkim zainteresowanym budowaniem idei Miasta Nauki w 2024 roku.

Dla ambitnych przedstawicieli młodego pokolenia organizatorzy przygotowali specjalne pasmo- Program młodych Miasta Nauki, a dla nauczycieli program edukacyjny Nauczyciele-Nauczycielom, mający na celu integrację środowiska nauczycieli akademickich i nauczycieli szkolnych.

Szczegóły programu adresowanego do nauczycieli znajdują się na stronie internetowej: https://us.edu.pl/europejskie-miasto-nauki/program-edukacyjny-nauczyciele-nauczycielom/

natomiast dla rodziców i dzieci na stronie: https://us.edu.pl/europejskie-miasto-nauki/50-tygodni-w-miescie-nauki/

Program obchodów dostępny na stronie: https://us.edu.pl/europejskie-miasto-nauki/program-obchodow-europejskiego-miasta-nauki/