12 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.


Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Jego celem jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Szkołom, które zgłoszą się do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, Urząd zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie ekspertów.

W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował również publikację „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.” Lepsze poznanie i zrozumienie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pozwoli zadbać o bezpieczeństwo dzieci, a także budować wzajemne zaufanie między szkołą, a rodzicami. Poradnik zawiera zaktualizowane wskazówki na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w szkołach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program „Twoje dane – twoja sprawa…” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

W roku szkolnym 2018/2019 Program „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, zostanie uroczyście rozpoczęty szkoleniem zorganizowanym w Warszawie w dniach 15-16 października 2018 roku.

Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, zapraszamy do uczestnictwa w Programie.

Zgłoszenia poprzez Formularz (tdts.uodo.gov.pl) będą przyjmowane do 21 września 2018 roku. Udział w Programie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz Poradnik znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: www.uodo.gov.pl .