10 marca 2021

Pakiet materiałów edukacyjnych nt. funkcjonowania i roli psów przewodników w życiu osób niewidomych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. Jednym z ważnych elementów Działania 22. Mobilność Programu jest wdrażany przez Fundusz projekt „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.


Po to, aby osoby niewidome mogły w pełni korzystać ze wsparcia psów przewodników, konieczne jest rozumienie roli takich psów oraz znajomość zasad zachowania wobec osoby z psem przewodnikiem przez nas wszystkich. Dlatego w ramach projektu został opracowany pakiet materiałów edukacyjnych, służących przeprowadzeniu w szkołach podstawowych lekcji o tematyce związanej z funkcjonowaniem i rolą psów przewodników w życiu osób niewidomych. Pokazują uczniom, na czym polega rola takiego psa, jak należy zachowywać się w jego obecności, a także przekazują wiedzę o funkcjonowaniu osób niewidomych i słabowidzących. Pakiet materiałów zawiera:

1) Przewodnik do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 na temat: „Jaka jest rola psa przewodnika?”;
2) Przewodnik do prowadzenia lekcji na godzinie wychowawczej w klasach 4-8 na temat: „Pies przewodnik wśród nas”.

Przygotowane materiały mogą przyczynić się do realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach. Każdy pakiet obejmuje poradnik dla nauczyciela, scenariusze lekcji oraz materiały dla nauczyciela – karty pracy.

Załączniki:
Przewodnik – klasy 1-3
Przewodnik – klasy 4-8
Karta-pracy – A_Plus
Karta-pracy – B_Plus