8 marca 2024

Podsumowanie projektu Polscy Sprawiedliwi – przywróćmy pamięć o ich bohaterskiej postawie


W Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie odbyło się 6 marca 2024 r. podsumowanie projektu Polscy Sprawiedliwi – przywróćmy pamięć o ich bohaterskiej postawie. Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, która była pomysłodawcą i organizatorem projektu, zaprosiła do współpracy Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Grota-Roweckiego 64.

Celem projektu było zainspirowanie uczniów i nauczycieli do działań poświęconych upamiętnieniu postaw Polaków niosących pomoc ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Projekt przebiegał w dwóch etapach:

Etap I: uczniowskie zespoły badawcze przygotowały filmy i prezentacje dotyczące Lokalnych Sprawiedliwych, którzy działali w szeroko rozumianym otoczeniu szkoły. Przedstawiono sylwetki: Matki Teresy Kierocińskiej ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Sosnowca, ks. Mieczysława Zawadzkiego z Będzina, dr. Tadeusza Kosibowicza z Będzina, Heleny i Jana Prześlaków z Jaworzna, Marianny i Franciszka Kożuchowskich z Dąbrowy Górniczej, Florentyny i Franciszka Nowaków z Sosnowca, Genowefy i Franciszka Nowaków oraz ich córek Rozalii i Wiesławy z Zawiercia, Marianny Żerykier z domu Matysek z Zawiercia i Józefa Dorobisza z Zawiercia.

Uczniowie, realizując mini projekty badawcze podążali śladami swoich bohaterów, słuchali opowieści potomków Sprawiedliwych, uczestniczyli w lekcjach żywej historii, wzbogaconej elementami rekonstrukcji historycznej i spotkaniami ze Świadkiem Historii. 22 września 2023 r. dziewięć szkół zaprezentowało efekty swojej pracy: I LO w Będzinie, II LO w Będzinie, II LO w Dąbrowie Górniczej, SP 7 w Jaworznie, SP 1 w Porębie, II LO w Sosnowcu, VII LO w Sosnowcu, I LO w Zawierciu i II LO w Zawierciu.

Etap II: uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu będzińskiego i zawierciańskiego oraz miast Mysłowic, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca zostali zaproszeni do udziału w konkursach tematycznych:

  • Okno czasu – konkurs plastyczny na plakat, komiks lub portfolio fotograficzne dotyczące upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
  • Polscy Sprawiedliwi – konkurs na prezentację multimedialną na temat sylwetki wybranej postaci, rodziny lub organizacji, które pomagały Żydom podczas II wojny światowej.
  • Miłość bliźniego – konkurs literacki na rozprawkę na temat: Miłość bliźniego jako wartość bezcenna i ponadczasowa. Rozważania o tragizmie i heroizmie.

Nagrody w projekcie zostały ufundowane ze środków Śląskiego Kuratora Oświaty, Miasta Mysłowice, Starostwa Zawierciańskiego oraz przygotowane przez współorganizatorów w ramach swojej działalności edukacyjnej.

Podczas uroczystości zaprezentowano wybrane filmy, prezentacje i rozprawki, wręczono nagrody dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli i sponsorów.

W imieniu p.o. Śląskiego Kuratora Oświaty, Pani Anna Kij, Dyrektor Wydziału Jakości Edukacji, podziękowała organizatorom i uczestnikom projektu za trud podjęty w celu upamiętnienia Polaków niosących pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Podkreśliła: Nie mamy wpływu na fakty, które wydarzyły się w przeszłości, ale mamy wpływ na to, jak postrzegamy tę historię i jakie miejsce w naszej pamięci będą zajmować ludzie, którzy innych ludzi stawiali na pierwszym miejscu. Dzięki Wam ta cząstka historii przetrwa.

II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Pan Mateusz Targoś, wyraził wdzięczność za zorganizowanie i przeprowadzenie projektu. Stwierdził, że był on bardzo potrzebny. Ważne, żebyśmy tworząc przyszłość, nie zapominali o naszej historii, o naszej przeszłości, tradycjach, kulturach, obyczajach.

Zastępca Dyrektora Delegatury w Sosnowcu, Pani Iwona Malewska-Drożdż, dziękując uczniom i nauczycielom za udział w projekcie, podkreśliła, że dzięki ich pracy została przywrócona pamięć o bohaterach, którzy w tych trudnych czasach zachowali się po ludzku, na co nie każdego było stać. Wyraziła nadzieję, że pomimo zakończonego projektu, młodzież będzie kontynuowała prace badawcze i podtrzymywała pamięć o Polskich Sprawiedliwych.

Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego Zadyrygowani z MDK w Jaworznie oraz wystawa prac laureatów konkursów zrealizowanych w ramach projektu.