8 września 2017

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program)

Fundacja American Councils for International Education w imieniu Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza do udziału w Programie FLEX.

Program skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum ogólnokształcącego zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r. i jest całorocznym w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej: http://educationusa.pl/