15 marca 2024

„Szkoła zawodowa od-nowa” – udział Śląskiej Kurator Oświaty w konferencji

Śląska Kurator Oświaty, Aleksandra Dyla wzięła udział w konferencji „Szkoła zawodowa od-nowa”, która odbyła się 13 marca 2024 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Organizatorami konferencji było wspomniane CKZiU oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, a patronatem konferencję objęli Senatorka Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Sekuła oraz Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.


W konferencji uczestniczyło liczne grono dyrektorów i  nauczycieli szkół kształcących w zawodach, przedstawiciele pracodawców oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Konferencję otworzył Zbigniew Zalas, Dyrektor CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, który przywitał przybyłych gości i uczestników konferencji. Wśród zaproszonych byli m.in. Senatorka Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Sekuła, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej – Marcin Józefaciuk i Mateusz Bochenek, Śląska Kurator Oświaty Aleksandra Dyla, Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz Piotr Bartosiak, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i  Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Horacy Dębowski, Wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Konferencja składała się z dwóch części – w pierwszej swoje prelekcje wygłosili Senatorka Joanna Sekuła nt. „Kształcenia zawodowego w krajach Unii Europejskiej”, Dyrektor Piotr Bartosiak nt. „Prawa oświatowego w  kształceniu zawodowym”, Dyrektor Horacy Dębowski nt. „Egzaminu zawodowego oceną efektów kształcenia”, natomiast Dyrektor CKZiU Zbigniew Zalas pokrótce nakreślił cel konferencji tj. wypracowanie rekomendacji dotyczących obszaru kształcenia zawodowego i przekazanie ich do Ministerstwa Edukacji Narodowej: systemowych, wymagających czasu i konsultacji z interesariuszami oraz działań, które wymagają decyzji w krótszym horyzoncie czasowym. Przedstawił również zagadnienia będące tematami paneli dyskusyjnych w drugiej części: „W zespole lepiej doskonalimy pracę szkoły”, „Szkoła i pracodawcy-partnerstwo w kształceniu zawodowym”, „Uczeń-praktyk-ekspert”.

Podczas dyskusji poruszano m.in. kwestie wzmocnienia roli doradztwa zawodowego, stopnia szczegółowości podstaw programowych i programów kształcenia zawodowego, zmian w statusie zawodowym nauczycieli oraz realizacji kształcenia zawodowego u pracodawców, rozwiązań dotyczących systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Konferencję podsumowano i zakończono po przedstawieniu wyników prac zespołów panelowych.

W końcowych wystąpieniach wagę i znacznie kształcenia zawodowego podkreślali Śląska Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Sosnowca; Dyrektor CKZiU zapewnił uczestników konferencji, że po opracowaniu redakcyjnym ww. rekomendacje zostaną przekazane do dalszych prac do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także do biur poselskich i senatorskich.

Źródło: na podst. informacji przesłanych przez organizatora; autorem zdjęć jest Kacper Białas.