28 września 2023

Ustawa o niektórych zawodach medycznych opublikowana w Dzienniku Ustaw

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 września 2023 roku poz. 1972 została opublikowana ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych.

Ustawa reguluje zasady i warunki wykonywania zawodów medycznych oraz zasady ustawicznego rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, m.in. asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, ortoptystka, technik masażysta. Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Link do ustawy w Dzienniku Ustaw https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1972

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji – Dziennik Ustaw