30 czerwca 2022

Honorowe Patronaty Śląskiego Kuratora Oświaty udzielone w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2022 r.

Zestawienie Patronatów od 1 maja do 30 czerwca 2022r.