17 maja 2011

Numer konta, na które należy wnieść opłatę akredytacyjną

NUMER KONTA:

NBP O/O Katowice

Nr 20 1010 1212 0050 9222 3100 0000

na dowodzie wpłaty należy wpisać opłata za postępowanie akredytacyjne”