11 marca 2020

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach

Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży – informacja

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z powyższym z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii.

Przygotowano materiał informacyjno-edukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej. Materiały stanowią pomoc dla dyrektorów szkół i placówek w realizacji skutecznych działań z profilaktyki narkomanii i przedstawiają zakres możliwego wsparcia ze strony sygnatariuszy Porozumienia.

Do pobrania: