8 grudnia 2021

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.


Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2022 r.).
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wiedzy o żołnierzach Wojska  Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (np. film lub prezentacja). Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z polecanych stron internetowych (pod warunkiem podania źródła).
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie szkół podstawowych klasy 3-6;
• uczniowie szkół podstawowych klasy 7-8;
• uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Prace konkursowe z całej Polski i z zagranicy należy przesyłać na adres: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kurantowa 4/130, 20-836 Lublin, tel.: 730-363-355, z dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego Konkursu, wyłonienie najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się w Lublinie w okolicach 20 czerwca 2022 roku.
Kontakt w sprawach organizacyjnych: 730-363-355, e-mail: fundacja.fkw@gmail.com
Prace konkursowe należy przesyłać do 1 marca 2022 roku na adres organizatora.
W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki Konkursu będą ogłoszone 31 marca 2022 roku na stronie konkursu: http://konkurswykleci.pl
Na stronie konkursu będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.
Wszelkie informacje o XI edycji Konkursu wraz z regulaminem można znaleźć na portalu Konkursu:

https://www.konkurswykleci.pl/regulamin-xi-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

Załącznik: Regulamin-XI-edycji-Konkursu-o-ZW-2022.pdf

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez organizatora.