13 lutego 2024

Terminy ogłoszenia wyników trzeciego stopnia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2023/2024


Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych Terminy ogłoszenia wyników III stopnia:
Język polski 1 marca 2024 r.
Matematyka 6 marca 2024 r.
Język angielski 4 marca 2024 r.
Historia 5 marca 2024 r.
Geografia 6 marca 2024 r.
Biologia 18 marca 2024 r.
Chemia 12 marca 2024 r.
Fizyka 12 marca 2024 r.
Język niemiecki 11 marca 2024 r.
Język hiszpański 18 marca 2024 r.
Język francuski 15 marca 2024 r.
Język rosyjski 15 marca 2024 r.