24 marca 2020

Strefa Pracownika SIO – logowanie do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej


Po zalogowaniu do Strefy Pracownika, poprzez System Informacji Oświatowej sio.men.gov.pl lub bezpośrednio strefa.ksdo.gov.pl – należy wybrać w menu z lewej strony zakładkę Raporty, a następnie Raporty SIO2 rok 2019/2020.

Szczegółowe informacje w dokumencie: Pozyskanie danych do logowania do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej ze Strefy Pracownika.

Prosimy o sprawdzenie i zgłaszanie ewentualnych problemów, związanych z listą dostępów tj. brakujących danych do logowania nauczycieli i uczniów, w systemie cok.ksdo.gov.pl, poprzez  wybranie odpowiedniej kategorii zgłoszenia:

 

screenshot-2020-03-24-at-08