9 marca 2021

Nabór wniosków w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 17 listopada 2020 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19 i zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku ponownego czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych.

W ramach projektu przeprowadzane są konkursy grantów dla organów prowadzących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych na działania, tj.:

  • Kategoria 1. Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry placówki doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz szkolenia nauczycieli (128 grantów);
  • Kategoria 2. Doposażenie w sprzęt dla placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz szkolenia dla nauczycieli (64 granty);
  • Kategoria 3. Szkolenia dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych oraz szkolenia dla nauczycieli (22 granty);
  • Kategoria 4. Szkolenia dla nauczycieli (20 grantów).

Nabory wniosków grantowych są prowadzone w rundach. Do lipca br. planuje się przeprowadzenie w sumie 33 rund naborów wniosków grantowych do działań z powyższych kategorii.

Zgodnie z koncepcją, w szczególności koniecznością zachowania trwałości efektów projektu w placówkach systemu oświaty, „grantobiorcami” w projekcie mają być placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki pedagogiczne.

Dzięki uczestnictwu w projekcie placówki oraz biblioteki pedagogiczne otrzymają możliwość przeszkolenia swojej kadry oraz będą miały realny wpływ na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli w swoim regionie.

Program szkoleń realizowanych w ramach projektu jest uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie „Lekcja:Enter”. Oba przedsięwzięcia zostały przygotowane przez ekspertów zajmujących się rozwijaniem umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz cyfryzacją procesu kształcenia. Zaleca się, aby szkoły w miarę swoich możliwości, brały udział w obu rekomendowanych projektach.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/