27 maja 2024

Program Szczepień Ochronnych – list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych


Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych, przekazuje list do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Do pobranialist Minister Zdrowia do rodziców/opiekunów prawnych