25 marca 2019

Uczennice X Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego

o rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w wywiadzie ze Śląską Kurator Oświaty Urszulą Bauer