Kategoria: Bez kategorii

23 kwietnia 2024

Informacja dotycząca akredytacji kuratora oświaty na prowadzone kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4 oraz w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 […]

15 lutego 2024

Zmiana podstawy programowej – prekonsultacje

Zmiana podstawy programowej – zaczynamy prekonsultacje. Dwunastego lutego br. rozpoczynają się prekonsultacje zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zachęcamy do przesyłania uwag i opinii. Celem zmian podstawy programowej jest ograniczenie obowiązkowego zakresu treści nauczania, co przy pozostawieniu aktualnego wymiaru godzin nauczania umożliwi nauczycielom i uczniom spokojniejszą i bardziej dogłębną realizację treści, czego skutkiem będzie bardziej efektywne […]

12 października 2023

Wykaz zatwierdzonych programów dla podmiotów organizujących kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w województwie śląskim, obowiązujących od 1 września 2019 roku (stan na 19.04.2024 r.)

Załączniki zał. wykaz zatwierdzonych programów kursu ped. dla instr. pnz od 1.09.2019r. – stan na 19.04.2024r. Data: 2024-04-19, rozmiar: 28 KB