Kategoria: Inne projekty edukacyjne

20 czerwca 2024

Opracowanie Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2023

Różnorodność językowa jest częścią DNA Europy. Mozaika języków europejskich obejmuje nie tylko oficjalne języki państwowe poszczególnych krajów, ale także języki regionalne lub mniejszościowe, którymi od wieków mówi się na terytorium Europy, nie wspominając o językach przywiezionych przez migrantów. Wspieranie różnorodności językowej i promowanie nauki języków jest stałą linią polityki Unii Europejskiej. Celem piątego z serii […]

20 czerwca 2024

Konkurs Human Rights, Camera, Action

Termin zgłoszeń: do 14 lipca 2024. Z okazji 75. rocznicy powstania Rady Europy, ogłoszono konkurs „Human Rights, Camera, Action!” mający na celu zachęcenie młodzieży do twórczego ukazania praw człowieka w Europie za pomocą zdjęć lub krótkich filmów, zrealizowanych przy użyciu smartfonów lub aparatów cyfrowych. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zilustrować, jak podstawowe prawa wpływają na ich codzienne […]

7 czerwca 2024

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”- druga edycja

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do drugiej edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. Termin zgłaszania projektów, które wspierają krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat, upływa 30 czerwca 2024 r. Celem minigrantów jest promowanie wartości demokratycznych, aktywności obywatelskich i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

27 maja 2024

Kampania #PlantHealth4Life

15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i […]