Kategoria: Inne projekty edukacyjne

23 kwietnia 2024

Publikacja w języku angielskim – Uczenie się na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie

Raport prezentuje, w jaki sposób uczenie się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju jest realizowane w europejskich szkołach.  W przeprowadzonej na potrzeby raportu analizie podstaw programowych/ programów nauczania, sprawdzono które z kompetencji zdefiniowanych na podstawie Europejskich ram kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp, są rozwijane w szkołach – w jakiej formie i w ramach […]

22 kwietnia 2024

serwis internetowy 20 lat Polski w UE

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce stworzyło serwis internetowy poświęcony obchodom 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na stronie można znaleźć m.in. kalendarz wydarzeń towarzyszących jubileuszowi. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Jednak przygotowania do akcesji rozpoczęły się wiele lat wcześniej. Na stronie 20latwue.pl możemy prześledzić kalendarium wydarzeń, które doprowadziły nasz kraj do UE – […]

17 kwietnia 2024

XXIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że 5 kwietnia 2024 roku  została ogłoszona XXIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od dwudziestu dwóch lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd  prawie 19 000 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia.