7 czerwca 2023

Zalety i korzyści kształcenia zawodowego w województwie śląskim

Kuratorium Oświaty w Katowicach publikuje w załączniku prezentację o możliwościach kształcenia zawodowego w województwie śląskim, która była przedstawiona 2 czerwca 2023 roku podczas Festiwalu Zawodów w Koszęcinie.

Załączniki

prezentacja Festiwal Zawodów Koszęcin 2023
Data: 2023-06-07, rozmiar: 965 KB