30 maja 2023

Konferencja on-line „Nowoczesne doradztwo zawodowe w Śląskiem”

26 maja 2023 roku w Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyła się konferencja on-line „Nowoczesne doradztwo zawodowe w Śląskiem”. Organizatorem konferencji była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach. Celem konferencji było rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i prezentacja nowoczesnych metod oraz technologii i narzędzi do prowadzenia doradztwa na miarę XXI wieku.


W konferencji uczestniczyło liczne grono nauczycieli prowadzących lub chcących prowadzić doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I stopnia i technikach.

Konferencję otworzyła Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, która podkreśliła ogromną rolę szkolnych doradców zawodowych, wychowawców i nauczycieli wszystkich przedmiotów w upowszechnianiu wśród uczniów i rodziców informacji pomocnych w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W swoim wystąpieniu Pani Kurator podkreśliła także olbrzymią rangę doradztwa zawodowego. Świadczy o tym fakt, że jest ono realizowane nie tylko na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, ale także na innych zajęciach edukacyjnych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  na zajęciach z wychowawcą, i to począwszy od wychowania przedszkolnego. Wyzwania rynku pracy, nowoczesne technologie i związana z tym rola człowieka w przemyśle wymagają od szkolnego doradcy zawodowego ciągłej aktualizacji swojej wiedzy i kompetentnego przekazywania jej swoim uczniom.

Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB (Nowoczesne Usługi Biznesowe) Piotr Fałek omówił kluczowe znaczenie doradztwa zawodowego w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. Podkreślił znaczenie rozwijania efektywnego doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze wszystkich grup społecznych i zawodowych oraz doskonalenia systemowych rozwiązań ułatwiających dostęp do różnych form uczenia się oraz umożliwiających rozpoznawanie, walidowanie i certyfikowanie efektów uczenia się niezależnie od sposobu, w jaki efekty uczenia się zostały uzyskane.

Następnie głos zabrała Pani Monika Jedynak – doradca zawodowy,  certyfikowany trener z zakresu realizacji szkoleń z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego, która w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie realizowania doradztwa zawodowego w nowoczesnej szkole, w tym prezentację możliwości podniesienia kompetencji nauczycieli pełniących rolę doradców zawodowych.

Zapis przebiegu konferencji można odsłuchać pod linkiem: Konferencja _Nowoczesne doradztwo zawodowe w Śląskiem_-20230526_100107-Nagrywanie spotkania.mp4