27 września 2018

Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w Kuratorium Oświaty w Katowicach


Lp. Imię i nazwisko Numer telefonu Delegatura/Wydział
Kuratorium Oświaty w Katowicach
1. Agata Franek 33 812 26 45 wew. 908

Delegatura w Bielsku-Białej

2. Krystyna Głowacz 32 388 00 75

Delegatura w Bytomiu

3. Renata Dziura 34 378 23 18

Delegatura w Częstochowie

4. Piotr Bilnik 34 37 82 321

Delegatura w Częstochowie

5. Ewa Borys 32 231 90 11

Delegatura w Gliwicach

6. Aleksandra Derska 32 422 38 02 wew. 29

Delegatura w Rybniku

7. Danuta Jarosz 32 263 23 73

Delegatura w Sosnowcu

8. Dorota Niedzielska-Barczyk 32 606 30 14

Wydział Jakości Edukacji

9. Joanna Końska 32 606 30 14

Wydział Jakości Edukacji

10. Aleksandra Januszek 32 606 30 52

Wydział Nadzoru Edukacji