29 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Radlinie

Opis zawodu: mechanik-monter maszyn i urządzeń

Dominującym układem czynności w tym zawodzie są prace montażowe

i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą

i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje. Podczas naprawy korzysta z narzędzi, uchwytów i przyrządów montażowych oraz przyrządów dostosowanych do prac naprawczych. Korzysta również

z dokumentacji techniczno-ruchowych maszyn. W związku z tym powinien posiadać podstawową umiejętność czytania rysunku technicznego oraz schematów załączonych

do dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia. Wykonując operacje naprawcze, może pracować na stanowisku monterskim, posługując się narzędziami do obróbki ręcznej

lub na maszynach skrawających.


 

Opis zawodu: ślusarz

Ślusarza określa się rzemieślnikiem, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja

i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach: ślusarz konstrukcji stalowych, ślusarz urządzeń komunalnych i sprzętu domowego, ślusarz samochodowy, ślusarz wyrobów artystycznych. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej, ślusarz jest zawodem uniwersalnym, umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia.


 

Opis zawodu: górnik eksploatacji podziemnej

Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi

w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego, rud żelaza, miedzi, soli oraz innych surowców mineralnych. Wykonuje roboty związane z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych. W trakcie edukacji głównym celem kształcenia jest nabycie wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, eksploatacji podziemnej złóż, wykorzystania maszyn

i urządzeń do eksploatacji podziemnej złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


 

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

  1. Władysława Orkana 23, 44-310 Radlin

tel. 32 455 83 04

e-mail: radlin.zsp@gmail.com

www.bsradlin.szkolna.net/

 

Źródło: wg informacji nadesłanej przez Branżową Szkole I Stopnia w Radlinie