9 marca 2023

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Handlowych w Katowicach

SPRZEDAWCA

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 522301

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Sprzedawca to osoba, której praca polega na profesjonalnej obsłudze klienta zgodnie ze standardami danej firmy. Wykonuje czynności zawodowe w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), hurtowej lub w sklepach internetowych. Obsługuje nabywców w punktach sprzedaży. Może prowadzić sprzedaż na odległość (wysyłkową), np. z wykorzystaniem internetu, telefonu.

Do obowiązków sprzedawcy oprócz obsługi klientów należy również przyjmowanie dostaw, sprawdzenie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, przygotowywanie towarów do sprzedaży (pakowanie, sortowanie, oznaczanie itp.) oraz wykonywanie prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Sprzedawca informuje nabywcę o właściwościach i walorach sprzedawanych towarów, na życzenie klienta pomaga w jego wyborze, realizuje zamówienie składane przez nabywcę, inkasuje należności za sprzedane towary, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży. Sprzedawca przyjmuje reklamacje i skargi klientów, może negocjować warunki prowadzonych transakcji.

Sprzedawca powinien posiadać między innymi umiejętność komunikowania się z klientami zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, etyki, kultury zawodowej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, budowania pozytywnych relacji z klientami, wykonywania pracy pod dużą presją i emocjonalnym napięciem.

Szczególnie istotne w wykonywaniu zawodu sprzedawcy są: uczciwość, kompetencje społeczne, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym i obcym.

Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa

adres: ul. gen. J. Hallera 60, 40-358 Katowice

nr telefonu: 32 256 99 34

adres email: sekretariat@zshkatowice.pl

adres strony internetowej szkoły: www.zshkatowice.pl  

Źródło: Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach