13 stycznia 2023

Poznaj nasze zawody w Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Technik Ogrodnik

Zawód: technik ogrodnik z poszerzeniem umiejętności w zakresie:
-podstaw florystyki
-uprawy roślin zielarskich i przyprawowych

z kwalifikacjami:

  1. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  2. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Absolwent w zawodzie technik ogrodnik jest przygotowany do pracy w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się sadownictwem, produkcją warzyw i roślin ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, marketingiem produktów ogrodniczych, uprawą roślin zielarskich, kształtowaniem terenów zieleni, bukieciarstwem. Może też pracować w kwiaciarni lub samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą, wykonywać dekoracje okolicznościowe w restauracjach, świątyniach, klubach, przygotowywać kompozycje florystyczne, wystawy sklepowe, itp. Poszerzenie wiadomości z zakresu roślin zielarskich i przyprawowych ułatwi uczniom w przyszłości samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii T. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Kompetencje z zakresu florystyki są dużym atutem w poszukiwaniu pracy, florysta może podejmować pracę w kwiaciarni, firmach organizujących wystrój wnętrz świeckich i sakralnych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu projektowania i aranżowania kompozycji florystycznych.

Obecnie obserwując powrót do natury, zioła stały się modnym i nieodzownym elementem w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Absolwent posiadając znajomość tych roślin oraz możliwość ich zastosowań, jest przygotowany do prowadzenia uprawy i sprzedaży ziół, znajdzie też zatrudnienie w punktach ogrodniczych, gospodarstwach ekologicznych oraz zakładach przetwórczych.

 

 

 

Technik Architektury Krajobrazu

Zawód: technik architektury krajobrazu z elementami grafiki komputerowej z kwalifikacjami:

  1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Absolwent w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do pracy przy utrzymaniu terenów zieleni, tj. ogrody, skwery, parki. Może też znaleźć zatrudnienie w pracowniach projektujących tereny zieleni i w wydziałach architektury. Może również prowadzić własną firmę. Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii T. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć z grafiki komputerowej mogą służyć jako podbudowa dalszego kształcenia w zawodach związanych z projektowaniem architektonicznym i graficznym. Po zapoznaniu się z podstawami grafiki i reklamy uczniowie wykonają projekty graficzne przy użyciu programów komputerowych.

 

 

Technik Weterynarii

Zawód: technik weterynarii z kwalifikacjami:

  1. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  2. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

Absolwent w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, fermach przemysłowych, zakładach hodowli zwierząt, nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Może także samodzielnie prowadzić własną działalność.
Uczeń ma możliwość realizacji bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii B.
Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wybranym kierunku studiów.

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel: 33 814 14 49

e-mail: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

www.ogrodnik-bielsko.edu.pl

 

Źródło: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej