23 lutego 2024

Wykaz placówek i szkół w województwie śląskim prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja 2024-02-22

Kuratorium Oświaty w Katowicach podaje do wiadomości zaktualizowany 22.02.2024 r. „Wykaz centrów kształcenia zawodowego i szkół w województwie śląskim prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2023/2024” – w załączniku nr 6

Załączniki