5 lutego 2024

Śląski Przegląd Musztry Klas Wojskowych: (OPW,CWKM, CYBER.Mil z klasą oraz BOW).


W związku ze zbliżającym się terminem Śląskiego Przeglądu Musztry Klas wojskowych skierowanego do uczniów klas OPW,CWKM, CYBER.Mil z klasą oraz BOW z terenu województwa śląskiego przesyłam w złączeniu do niniejszego pisma Regulamin przeglądu wraz ze wzorem imiennej listy zgłoszeń oraz pozostałymi załącznikami.

Termin przeprowadzenia wydarzenia zaplanowano w dniu 12 marca 2024 r. na terenie Szkoły Podstawowej  im. Stanisław  Staszica w Jankowicach.

Ze  względów organizacyjnych, zgłoszenia szkoły do udziału w przeglądzie należy przesłać do dnia 20 lutego 2024 r. Integralnym elementem zgłoszenia muszą być wypełnione dodatkowe oświadczenia i zgody stanowiące załączniki do Regulaminu. Wypełnione o podpisane załączniki należy przesłać na adres e-mail: wcrrybnik@ron.mil.pl w postaci skanu ( w plikach pdf lub jpg) Zgłoszenia i oświadczenia zostaną przedłożone do wglądu w dniu turnieju.

Jednocześnie przypominam, że każda zainteresowana szkoła może zgłosić do udziału w turnieju tylko jedną drużynę składająca  się  z trzynastu (13) osób.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie w WCR w Rybniku wyznaczony został kpt. Michał SZYMIK- te. 261-124-731, 887 206 092.

Zał. Nr 1. Regulamin Śląskiego Przeglądu Musztry Klas Wojskowych
Zał. Nr 2. Plakat przeglądu musztry klas wojskowych.