15 stycznia 2024

Informacja o kwalifikacji wojskowej w województwie śląskim w 2024 roku


Szef Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji informuje, że w 2024 roku powiatowe komisje lekarskie przeprowadzają kwalifikację wojskową.

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 rok życia) oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a ukończyły 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które będą doręczone na co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Pełna treść informacji w załączniku Treść do publikacji.pdf

Załączniki:


Źródło: Informacja przekazana przez Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach
C
entralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji