23 lutego 2023

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym – rozporządzenie opublikowane

9 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym – rozporządzenie opublikowane

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w Dzienniku Ustaw z 26 stycznia 2023 roku poz. 183 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Technik animacji filmowej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej technik aranżacji wnętrz, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, technik przemysłu drzewnego, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego oraz animator rynku książki to nowe zawody wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów do klasyfikacji to odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 1 września 2023 roku.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/183

Więcej informacji na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/9-nowych-zawodow-w-szkolnictwie-branzowym2

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki