15 lutego 2023

Nowe zasady dotyczące wsparcia JST na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy

• Dofinansowanie JST- dodatkowe zadania oświatowe


Szczegółowe informacje