10 października 2017

Badanie e-uzależnień wśród uczniów szkół podstawowych

Badanie e-uzależnień wśród uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego – porozumienie NASK i Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Uzależnienie od elektroniki w podstawówkach
– badania NASK wśród uczniów województwa śląskiego

83,3 proc. nastolatków zdarzyło się wydłużyć czas korzystania z internetu ponad plan, co trzeciemu zaniedbać z tego powodu obowiązki szkolne, a co piątemu zrezygnować ze snu (21,4 proc.) lub okłamać rodziców (19,4 proc.) – wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez NASK Państwowy Instytut Badawczy wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wkrótce specjaliści z instytutu sprawdzą, czy podobne zachowania przejawiają młodsze dzieci. Badania e-uzależnień wśród uczniów podstawówek zostaną przeprowadzone w szkołach na terenie województwa śląskiego. NASK podpisał w tej sprawie porozumienie z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

„Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd nasze zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez uczniów” – mówi Śląska Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer. „Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów oraz pracowników nadzoru pedagogicznego. Chcemy zdiagnozować uczniów naszego województwa, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci i młodzieży. Ze względu na istotę problemu i wiek osób, które będą podlegać badaniom, niezwykle ważne jest, aby przygotowali je specjaliści zajmujący się problematyką e-uzależnień”.

“Obserwacje pedagogów, psychologów i lekarzy wskazują, że młodzież, która od wczesnego dzieciństwa korzysta z cyfrowej rozrywki, jest bardziej niż starsze pokolenia narażona na e-uzależnienie. Badania, które przeprowadzimy, mają na celu lepsze poznanie tego zjawiska” – mówi kierownik Akademii NASK dr Agnieszka Wrońska, która z ramienia instytutu koordynuje badania w śląskich podstawówkach. Jak dodaje, im więcej wiadomo na temat danego zagrożenia, tym większe są szanse na wypracowanie środków zaradczych oraz skutecznej profilaktyki.

“Uzależnienie od internetu, gier komputerowych i innych cyfrowych rozrywek może być tak samo wyniszczające jak każdy inny nałóg” – podkreśla dr Agnieszka Wrońska. Osoby młode, które nałogowo korzystają z elektroniki, tracą kontakt z bliskimi, zaniedbują szkołę, obowiązki domowe, a nawet rezygnują z wypoczynku lub jedzenia. Mają też problemy z nawiązaniem prawidłowych relacji rówieśniczych.

Badania w szkołach podstawowych mają m.in. na celu zidentyfikowanie wczesnych sygnałów uzależnienia, co w przyszłości pomoże diagnozować osoby szczególnie narażone na popadnięcie w nałóg w przyszłości.

NASK jest państwowym instytutem badawczym podległym Ministerstwu Cyfryzacji. Prowadzi badania w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Akademia NASK jest działem NASK, który odpowiada za tworzenie oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz za przeciwdziałanie zagrożeniom sieciowym.