9 października 2017

Honorowy Profesor Oświaty 2017 r.

16 października 2017 r. podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej organizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów najwybitniejszym nauczycielom zostaną wręczone Tytuły Honorowego Profesora Oświaty.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty przedstawiła Ministrowi Edukacji Narodowej kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty. Minister Edukacji Narodowej zaakceptował kandydatury dwóch nauczycieli z województwa śląskiego: Pani Aldony Kaczmarczyk-Kołuckiej – nauczyciela plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku oraz Pana Sławomira Grzegorza Maślikowskiego – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.
Serdecznie gratulujemy!