5 maja 2017

Coraz bliżej dobrej szkoły – wdrażanie reformy edukacji – wizyta Minister Anny Zalewskiej w Mysłowicach

Podstawy programowe do szkół ponadpodstawowych, podręczniki szkolne, nowe rozwiązania w finansowaniu oświaty i w pragmatyce zawodowej nauczycieli, dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego to główne tematy spotkania z parlamentarzystami, nauczycielami, dyrektorami, samorządowcami, związkowcami z Mysłowic, które odbyło się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. kard. Augusta Hlonda.

Pani Minister towarzyszył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, I wicewojewoda Jan Chrząszcz oraz śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Minister Anna Zalewska przedstawiła plany resortu na najbliższe miesiące. W II połowie maja 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zostanie przekazany projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza także zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali informacji na temat proponowanych rozwiązań dotyczących nauczycieli, w tym m. in. zmiany skali ocen pracy, uelastycznienia przebiegu ścieżki awansu zawodowego, nowego mechanizmu motywacyjnego dla nauczycieli dyplomowanych, ujednolicenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych. Pani Minister przekazała również informację o podwyżkach dla nauczycieli. W ciągu najbliższych 3 lat zwiększone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli o 15 %. Szczegółowe rozwiązania zostaną określone w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. Zebrani zadawali również pytania Pani Minister dotyczące reformy edukacji i statusu zawodowego nauczycieli.

Zdjęcia: Śląski Urząd Wojewódzki