1 lutego 2024

Efekty projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej


Szanowni Państwo,

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej ma przyjemność przekazać Państwu broszurę informacyjną przedstawiającą efekty projektów, zrealizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczących edukacji, powstałych w ramach działań zarządzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Broszura jest dostępna pod linkiem:

https://efs.men.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-po-wer/poznaj-projekty/lista-beneficjentow/

Szczególnie interesujące mogą być dla Państwa materiały związane z cyfryzacją edukacji:

  1. E-materiały do kształcenia ogólnego.
  2. E-materiały do kształcenia zawodowego, w tym e-materiały do nauki języka obcego zawodowego.
  3. E-materiały multimedialne do doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych, jak również modelowe programy nauczania:
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych,
  • modelowe programy nauczania praktycznej nauki zawodu.

Wszystkie ww. e-materiały promowane w broszurze są dostępne, otwarte i bezpłatne.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z opracowanym i przetestowanym w PO WER modelem szkoły ćwiczeń, który stanowi nowatorski model doskonalenia nauczycieli. W szkole ćwiczeń przyszli nauczyciele mogą praktycznie zweryfikować teorię, którą poznają podczas studiów, a obecni nauczyciele mogą doskonalić swój warsztat pracy. To środowisko wzajemnego uczenia się i nauczania, wymiany doświadczeń, inspiracji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Dzięki broszurze mogą Państwo zapoznać się również z modelem funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. LOWE to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole lub w placówce systemu oświaty. LOWE wykorzystuje potencjał szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej i włączania w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe, w tym znajdujące się w niekorzystnej sytuacji zawodowej lub zamieszkujące obszary zdegradowane, popegeerowskie, poprzemysłowe i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

Warte uwagi są również materiały dotyczące Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), których celem jest zapewnienie osobom uczącym się możliwości pełnego uczestnictwa w ogólnodostępnej ofercie edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia oraz wspieranie nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, m.in. w planowaniu i realizacji podstawy programowej.

Wymienione wyżej działania zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Źródło: Informacja z Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej