31 stycznia 2024

Branżowe Centra Umiejętności: start naboru uzupełniającego, II edycja

29 stycznia 2024 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła uruchomienie naboru wniosków w II edycji konkursu uzupełniającego: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu CST2021, w terminie do 29 marca 2024 roku, do godz. 16:00.

Termin uruchomienia formularza wniosku w systemie CST2021 – 29 stycznia 2024 roku o godz. 16:00.

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące II edycji naboru uzupełniającego w ramach konkursu są dostępne na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-nabor-uzupelniajacy-2-edycja

Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/kpo-bcu-start-naboru-uzupelniajacego-ii-edycja

Źródło: Strona internetowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl