20 września 2017

IV edycja  programu pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2017/18

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie wszystkich szkół na terenie Polski!

Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w trwającej od 1 września 2017r. już IV edycji  programu pn.„Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2017/18, w ramach którego rodzice uczniów z rodzin bardziej potrzebujących ubiegają się o dofinansowanie szkolnych obiadów. Program ten realizowany jest przez Fundację „Być Bardziej”, która w ten sposób przyczynia się do zniwelowania problemu niedożywienia dzieci i młodzieży w Polsce. Program ten objęty został patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i wszystkich Kuratorów Oświaty w Polsce.

Fundacja „Być Bardziej” powstała pod koniec 2012r. Najważniejszym naszym celem jest walka z niedożywieniem wśród najmłodszych. W ostatnich trzech edycjach  przy współpracy ponad 600 szkół udało nam się łącznie zebrać w akcji konkursowej „Grosz do grosza” 175 525,09 złotych, co pozwoliło nam na sfinansowanie ponad 35 105 obiadów (przy średniej cenie obiadu: 5zł) dla naszych podopiecznych. Pragniemy dziś zaprosić Państwa do  dalszego udziału w tworzeniu społecznego programu pn. „Dzwonek na obiad”.

Chcemy, aby kolejne dzieci mogły otrzymywać dodatkowy ciepły posiłek. Do 6 października 2017r. będziemy przyjmować internetowo wnioski aplikacyjne o finansowanie dożywiania. Uczniów z rodzin potrzebujących do naszego programu zgłosić mogą nauczyciele, pedagodzy lub rodzice poprzez wypełnienie internetowo i odesłanie na adres Fundacji wypełnionego wniosku wraz z załącznikami. Szczegóły ubiegania się o dofinansowanie posiłków dla uczniów wraz z wnioskiem aplikacyjnym można znaleźć w Vademecum stypendysty na www.dzwoneknaobiad.pl

To duży i odważny projekt, który chcielibyśmy zrealizować przy udziale i pomocy uczniów ze szkół na terenie Polski. Chcemy zachęcić wszystkich uczniów do wzięcia udziału w naszym programie „Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Akcja ta zostanie przeprowadzona na terenie wszystkich zgłoszonych szkół w  terminach: od 2 do 27 października 2017r. (I semestr) i od 1 do 29 marca 2018r. (II semestr). W tym czasie placówki oświatowe, które przystąpią do akcji, zobowiązane są do powołania komitetu organizacyjnego (uczniowie i pełnoletni opiekun akcji – jeden nauczyciel) i przeprowadzenia na terenie placówki zbiórki, z której dochód Fundacja „Być Bardziej”  przeznaczy na wykupienie kolejnych obiadów dla uczniów z całej Polski. Akcji mogą towarzyszyć różne imprezy przeprowadzane na terenie szkoły takie jak np. festyn, loteria fantowa, konkurs na najlepszą potrawę, promocja zdrowego odżywiania, w zależności od pomysłu uczniów i nauczycieli. Po zakończeniu akcji należy nadesłać do nas sprawozdanie, nagrane filmiki i fotografie, a nawet prezentacje multimedialne, które będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie www.dzwoneknaobiad.pl i na serwisie Facebook.

Aby zgłosić się do akcji konkursowej „Grosz do Grosza” należy wypełnić odpowiedni formularz elektroniczny w zakładce ‘zgłoś szkołę’, a także wydrukować go (prosimy pamiętać o pieczątce szkoły i podpisie dyrektora szkoły) i odesłać go pocztą tradycyjną na adres Fundacji do 30 września 2017r.. Dla szkoły, która zbierze największą kwotę w ciągu jednego semestru, Fundacja „Być Bardziej” przewiduje nagrodę dydaktyczną, a dla pozostałych szkół dyplomy z podziękowaniem za udział w akcji „Grosz do Grosza” w programie „Dzwonek na obiad”. Dla najbardziej aktywnego nauczyciela-opiekuna w roku szkolnym 2017/2018 przewidzieliśmy także niespodziankę.

Liczymy, że włączenie się Państwa Szkoły znacząco przyczyni się do zrealizowania programu „Dzwonek na obiad” w Roku Szkolnym 2017/2018. Już teraz cieszymy się, że los niedożywionych dzieci może odmienić się dzięki naszej współpracy.

 

Z poważaniem

Prezes Fundacji „Być Bardziej”

ks. Andrzej Sikorski

Załączniki

Regulamin "Grosz do grosza" 2017-2018
Data: 2017-09-20, rozmiar: 386 KB
Protokół z przeprowadzonego konkursu
Data: 2017-09-20, rozmiar: 134 KB
Vademecum stypendysty 2017-2018
Data: 2017-09-20, rozmiar: 192 KB