19 września 2017

„Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencję Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym. Konferencja, która kierowana jest do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, odbędzie się 18 października 2017 r.

Cele konferencji to:
– upowszechnienie idei edukacji włączającej,
– prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– prezentacja dobrych praktyk.

Wydarzenie będzie transmitowane online z tłumaczeniem na język migowy. Rekrutacja nastąpi przez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji, do śledzenia której zapraszamy.