1 września 2023

„Pamięci Polaków ratujących Żydów”

Niezwykły dar z Markowej 

Uroczyste przekazanie niezwykłego daru – cegły z domu rodzinnego Józefa Ulmy – ojca błogosławionej Rodziny, która niosła pomoc Żydom i została zamordowana przez Niemców, odbyło się w Markowej na terenie Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.

Specjalny dar trafi na Jasną Górę, gdzie pod „Dębem Pamięci” odsłonięta zostanie pamiątkowa instalacja – obelisk dedykowany Polakom ratującym Żydów. Działania te zostaną podjęte w ramach projektu zaplanowanego w Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Z inicjatywy Delegatury w Częstochowie 22 września 2023 r. odbędzie się na Jasnej Górze konferencja o życiu i niezwykłych czynach Polaków, którzy nieśli bezinteresowną pomoc żydowskim braciom.

W wyjątkowym spotkaniu w Markowej uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach z Urszulą Bauer – Śląskim Kuratorem Oświaty i Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty. Obecni byli także przedstawiciele Delegatury w Częstochowie z dyrektor Alicją Janowską oraz reprezentacja nauczycieli.

– To oryginalna cegła wykuta z piwnicy domu, który budował Marcin Ulma – ojciec błogosławionego Józefa i w którym mieszkał i wychowywał się mój ojciec – mówił Jerzy Ulma, bratanek Józefa. Poproszony o przesłanie do młodych, do których adresowane będzie jasnogórskie spotkanie, apelował

o „pamięć o ludziach, którzy poświęcili swoje życie i życie swoich dzieci, by ona pozostała w sercach, by nigdy nie zaginęła”.

– To niezwykły dar, bardzo symboliczny, przypomina o wielkim człowieczeństwie, bardzo za niego dziękujemy – powiedziała Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty. W imieniu przeora Jasnej Góry, o. Samuela Pacholskiego przekazała Ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej, życząc sił i błogosławieństwa w szerzeniu kultu bohaterów z Markowej.

Wyjazd na Podkarpacie – zwiedzanie Muzeum Polaków Ratujących Żydów,  skansenu z niezwykłym miejscem kryjówki Żydów, modlitwa na cmentarzu, gdzie pochowana była rodzina Ulmów – Józef, Wiktoria i ich sześcioro dzieci, spotkania ze wspaniałymi ludźmi, którzy z wielką pasją i przekonaniem opowiadają o samarytaninach XX wieku, a także widok szkoły noszącej imię Rodziny Ulmów – dla wszystkich był szczególnym przeżyciem i jeszcze większą zachętą do ukazywania, zwłaszcza uczniom, Polaków, którzy w zwyczajnym życiu potrafili okazać niezwykłą miłość i szacunek do drugiego człowieka.

Podczas wrześniowej konferencji na Jasnej Górze mowa będzie nie tylko o rodzinie Ulmów, ale także o Paulinach – o. Polikarpie Sawickim i o. Michale Zembrzuskim, którzy na różne sposoby pomagali ukrywającym się w Częstochowie i na Węgrzech – Żydom oraz o Zofii Kossak-Szczuckiej, której przypisuje się powstanie Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.

Spotkanie adresowane jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Pod „Dębem Pamięci”, przed wejściem do Sanktuarium, odsłonięta zostanie pamiątkowa instalacja z cegłą z rodzinnego domu Józefa Ulmy.


Izabela Tyras – Delegatura w Częstochowie