21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”- konkurs historyczny

17 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący historii stosunków polsko-węgierskich. Celem konkursu jest przedstawienie pozytywnych relacji pomiędzy naszymi krajami na przestrzeni ponad 1000-letniej historii.


Założenia konkursu
Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 17 stycznia 2022 r.
Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Organizacja konkursu
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Cele konkursu
Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:
podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich,
uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier,
rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia do konkursu  przesyła dyrektor szkoły do 17 stycznia 2022 r. na adres e-mail: sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.gov.pl

Materiały do pobrania:


Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki