5 marca 2024

Program Future Leaders Exchange (FLEX)

Po wnikliwym procesie selekcji, uczniowie szkół średnich z 22 państw spędzają rok wymiany uczęszczając do amerykańskiej szkoły średniej i mieszkając z rodzinami goszczącymi, będącymi wolontariuszami.


Finansowany przez Departament Stanu USA, Future Leaders Exchange (FLEX) Program promuje wspólne zrozumienie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i 22 krajów Europy, Eurazji i Azji Środkowej.

Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą dobrowolnie przyjmującą ucznia przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju. Uczestnicy wracają do domu zmotywowani i zainspirowani, żeby dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami i pozytywnie wpływać na swój kraj i społeczność.

Alumni po programie FLEX dołączają do silnej międzynarodowej sieci wspieranej przez Program Alumnów FLEX, który oferuje wsparcie poprzez dotacje i rozwój zawodowy. Dziś, Alumni FLEX pracują we wszystkich sektorach, w tym w: sektorze rządowym, biznesie, non-profit, edukacji i dziennikarstwie.

Program FLEX działa w Polsce od 2015 roku. Pierwsza grupa FLEX Polska wysłała 30 uczniów szkół średnich do różnych stanów Ameryki na rok szkolny 2016/17. W kolejnym roku szkolnym 2017/18, wysłaliśmy 31 uczniów, a od trzeciej edycji programu w roku szkolnym 2018/19 grupa FLEX-erów liczyła 43 finalistów. Na rok szkolny 2019/20, Program FLEX powitał kolejnych 43 finalistów.

W roku szkolnym 2020/21 finaliści programu FLEX uczestniczyli w programie wirtualnym. Niemniej jednak w sierpniu 2021 udało mam się wysłać 41 finalistów do USA na rok szkolny 2021/22.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
  • Miesięczne stypendium w wysokości $200 na pokrycie wydatków osobistych
  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej Szkolenie przedwyjazdowe
  • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
  • Dodatkowe $300 na pokrycie niespodziewanych wydatków związanych ze szkołą itd.
  • Udział w szkoleniu przedwyjazdowym (pre-departure orientation)
  • Ubezpieczenie medyczne

FLEX powstał w 1992 roku jako program Eurasian Secondary School Initative w ramach FREEDOM Support Act. Były amerykański Senator, Bill Bradley, uważał, że najlepszym sposobem na zapewnienie długotrwałego pokoju i zrozumienia pomiędzy USA a państwami eurazjatyckimi jest umożliwienie młodym ludziom poznania Stanów Zjednoczonych i Amerykanów z pierwszej ręki.

Od 1993 roku, FLEX zapewnił stypendia dla ponad 27,000 uczniów szkół średnich z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Estonii, Gruzji, Grecji, Węgier, Kazahstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Mongolii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

FLEX posłużył jako model dla programu Kennedy-LugarYouth Exchange (YES), który rozpoczął działalność w 2003 roku oraz dla programu American-Serbia and Montenegro YouthLeadership Exchange (A-SMYLE) od 2005 roku. Uczniowie zSerbii i Czarnogóry uczestniczyli w programie A-SMYLE w latach 2005-2015, a teraz są częścią FLEX-a.

Do partnerów należą:  American Civics Center and Mobility International USA.

FLEX Program broszura PL

FLEX Program broszura ENG

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Kryteria rekrutacyjne na rok 2025/2026

Rekrutacja na wyjazdy na FLEX Program w roku szkolnym 2025/2026 rozpocznie się w sierpniu 2024.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria.

Obywatelstwo

Osoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX.

Wiek

Osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2007 a 15 lipca 2010 roku (osoby z niepełnoprawnościami: 15 lutego 2007 a 15 lipca 2010).

Szkoła

Osoba aplikująca powinna być uczniem 1, 2 lub 3 klasy liceum/technikum.

Znajomość j. angielskiego

Osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.

Wyniki w nauce

Osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.

Wiza

Osoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

Future Leaders Exchange — AC Poland (americancouncils.org)