7 marca 2024

Rusza Kampania pod hasłem „Bezpieczny cyfrowy świat”– zapraszamy 20 marca 2024 r. na konferencją inaugurującą wydarzenie.


Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, uczniów ze szkół z terenu województwa śląskiego do udziału w Kampanii pod hasłem  „Bezpieczny cyfrowy świat” prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na obszarze województwa śląskiego realizowanej w roku szkolnym 2023/2024, tj. od marca do czerwca 2024 r. Zaplanowano m.in. pięć konkursów tematycznych dla wychowanków, uczniów i nauczycieli.

Kampanię rozpoczyna Konferencja „Bezpieczny cyfrowy świat” skierowana do nauczycieli, wychowawców i dyrektorów. Motto konferencji: „Co ten Internet w sobie ma?”

Termin i miejsce konferencji: 20 marca 2024 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Sejmu Śląskiego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, ul. Jagiellońska 25

Zgłoszenia na konferencję dokonuje dyrektor szkoły/placówki poprzez platformę SOK po zalogowaniu (https://e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl/login) od 11 marca 2024 r. do wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przekazane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

– do pobrania: Plan Konferencji „Bezpieczny cyfrowy świat” – 20 marca 2024 r.

do pobrania: Klauzula informacyjna

Cele zrealizowane w ramach Kampanii wpisują się w cele:

– programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na obszarze województwa śląskiego, czyli:

  • wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
  • edukacja dla bezpieczeństwa,

– w kierunki polityki oświatowej państwa, czyli:

  • wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji,

oraz

  • rozwijanie kompetencji kluczowych, głównie w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności uczniów oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Załączniki:
Plan Konferencji „Bezpieczny cyfrowy świat” – 20 marca 2024 r.
Klauzula informacyjna