22 czerwca 2022

SIO. Liczba dzieci i oddziałów w punkcie przedszkolnym i zespole wychowania przedszkolnego

• Oddziały • Uczniowie


Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, iż od roku szkolnego 2022/2023 w bazie SIO, będzie można zarejestrować tylko 1 oddział liczący nie więcej niż 25 dzieci w punkcie przedszkolnym oraz zespole wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1520), zajęcia w punkcie przedszkolnym/zespole wychowania przedszkolnego są prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

Terminowe i rzetelne przekazywanie danych do SIO jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2021 r. poz. 457 z późn. zm.).

W przypadku pytań uprzejmie prosimy o korzystanie z zakładki Pomoc w SIO.


Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki / Zespół SIO