16 listopada 2022

SIO. Weryfikacja danych do dotacji przedszkolnej na 2023 rok

W Strefie Pracownika Systemu Informacji Oświatowej w sekcji Raporty/ Raporty SIO2 2022/2023 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2022), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.


Poniżej umieszczone jest pismo w tej sprawie oraz dane kontaktowe w przypadku ewentualnych pytań.

Pismo w sprawie weryfikacji danych do dotacji przedszkolnej na 2023 r.

Kontakt w sprawie dotacji